Archive

Rehabilitació - BERarQuitectes - Josepponsarq

Reforma de la sala-menjador d’El Cafè d’en Víctor (241)

El projecte es fonamenta en la necessitat d'endreçar i alhora actualitzar la sala més gran de menjador del restaurant El cafè d'en Víctor, al centre del casc antic de Barcelona. Aquesta sala no té llum natural directa, pel que el punt clau de la reforma va ser la il·luminació. L'elecció de mobiliari i materials ve com a resultat de la recerca d'harmonia amb el conjunt del restaurant....

Rehabilitació - BERarQuitectes - Josepponsarq

Reforma i ampliació d’un habitatge aïllat (182)

La reforma i ampliació es planteja d'acord amb les necessitats de cabuda de la família, en previsió de creixement futur. La part nocturna necessitava una renovació d'acabats interiors i, a més, també calia una millora completa de tot el voltant de la coberta, que no tenia una solució adequada al pendent en el qual se situa. Per solucionar els problemes de cabuda, s'amplia l'habitatge en la planta sota coberta del cos nocturn de l'edifici. En aquest espai s'hi habiliten un dormitori...

Rehabilitació - BERarQuitectes - Josepponsarq

Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat (162)

Edifici unifamiliar construït fa més de 40 anys. L'habitatge es desenvolupa completament en la planta baixa, més la cambra de convidats o estudi que està soterrada en l'edifici annex. La rehabilitació es projecta com una renovació total de l'interior de l'edifici, fent la reparació d'unes partides específiques i la substitució d'altres pel seu estat completament obsolet....

Rehabilitació - BERarQuitectes - Josepponsarq

Rehabilitació d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres (155)

La reforma d'aquest edifici es fonamenta en la necessitat de solucionar quatre problemàtiques que impedeixen que l'edifici tingui el nivell de confort necessari. • L'accessibilitat: l'edifici no disposa d'ascensor. • L'ús d'industrial sense activitat i obsolet de la planta baixa i altell. Li cal una reforma per donar-hi un ús compatible amb les activitats que es fan al barri. Això s'aconsegueix redistribuint l'espai de planta baixa en dos habitatges, un reformat i l'altre nou. Les dues façanes es reestructuren per complir el decret 55/2009...

Reforma - BERarQuitectes - Josepponsarq

Reforma nau industrial i oficines (050)

L'edifici aïllat existent és una nau industrial amb oficines. La intervenció a la façana potencia el cos volat de la segona planta, revestint-la amb xapa ondulada i micro perforada. A l'interior es modernitza la imatge, es millora la comunicació vertical amb una nova escala oberta i es permet l'entrada de llum natural amb un gran finestral....

Rehabilitació - BERarQuitectes - Josepponsarq

Reforma d’un edifici entre mitgeres (70)

La intervenció acaba un projecte incomplert des de l'any 1941. Es planteja un habitatge a partir de l'estat inicial de l'edificació, per treure'n el màxim profit, potenciant les parts més preuades com són les parets de pedra local, les encavallades de la coberta i, en general, tot l'espai interior. Tot l'habitatge es desenvolupa en la planta primera, a excepció del garatge que es troba en planta baixa i de les golfes que serveixen per obrir l'habitatge al jardí posterior, ja que...

Rehabilitació - BERarQuitectes - Josepponsarq

Bar-restaurant (80)

El projecte parteix d'un local llarg i estret, al qual es vol donar la màxima sensació d'amplitud i tranquil·litat. Per solucionar-ho, es crea zona d'estar a l'entrada, convivint amb el carrer mitjançant un tancament de façana el més transparent possible, es desplaça la barra endarrere, es crea un espai fluid amb una successió orgànica i suau entre els diferents usos. Finalment, s'utilitzen materials naturals: fusta massissa d'iroko en revestiments i mobiliari, marbre blanc en barres i bancs, teixits de pell i...

Reforma - BERarQuitectes - Josepponsarq

Reforma d’interior (147)

La intervenció pretén redistribuir l'habitatge per tal de donar una major sensació d'amplitud, tot modernitzant la imatge del conjunt en la zona diürna. Per tal d'aconseguir-ho s'opta per una planta lliure i diàfana en els usos d'estar i menjador, i concentrar els usos de serveis. Això implica desplaçar la cuina al que era l'antic menjador i convertir l'antiga cuina en menjador, tot derruint les parets de l'escala....