OBRA PREFABRICADA

Treballar a partir d’elements prefabricats ens ajuda a respondre als reptes que planteja la societat. D’una banda, la preocupació pel medi ambient. De l’altra, aconseguir millorar l’eficàcia i l’economia en la construcció.