OBRA NOVA

L’obra nova abraça moltes tipologies de construcció. Des d’edificis plurifamiliars a habitatges unifamiliars, passant per projectes d’obra pública. Projectem, construïm i també ens fem càrrec dels tràmits urbanístics i de gestió municipal.