Archive

Obra Nova - BERarQuitectes - Josepponsarq

Edifici tester de garatge i despatx (182-4)

L'edifici de nova planta es construeix amb sistemes industrialitzats d'arquitectura i instal·lacions eficients, per tal d'aconseguir una edificació autosuficient energèticament. Així el projecte preveu façanes de dos fulls prefabricats, ventilacions creuades i un tancament de doble pell translúcid a la façana Nord, per resoldre el problema de la manca d'il·luminació pels pocs metres lineals de façana. Amb aquesta solució s'aconsegueix aportar la llum necessària a tot l'espai d'estudi, sense permetre ni la ventilació ni les vistes a la propietat veïna on llinda...

Obra Nova - BERarQuitectes - Josepponsarq

Habitatge unifamiliar aïllat (84)

El projecte dona resposta a dues necessitats aparentment contradictòries. D'una banda, l’aparença d’un refugi de muntanya. De l'altra, un edifici d’àmplies proporcions....

Obra Nova - BERarQuitectes - Josepponsarq

Projecte de reforma i ampliació d’una escola (150)

L'objectiu del projecte és millorar la qualitat de l'espai a les aules d'ESO i altres espais docents, així com eliminar les barreres arquitectòniques aconseguint que el conjunt de l'edificació sigui totalment accessible. Les aules d'ESO s'ubiquen en el nou edifici (primera i segona planta) per a millorar la seva dimensió, la il·luminació natural i el confort en general. Les aules de l'edifici existent es reconverteixen en aules per a grups partits, sales de reunions, despatxos per a tutories, i es mantenen...

Obra Nova - BERarQuitectes - Josepponsarq

Habitatge unifamiliar aïllat (145)

Projecte d'execució i direcció d'obra d'un habitatge a l'Escala per a l'estudi d'arquitectura Woltjer Berkhout Architecten de Haarlem, Països Baixos. Es projecta un edifici aïllat semiencastat en el terreny, aprofitant el desnivell natural. L'accés és des del carrer Vilanera, creant un aparcament descobert a nivell del carrer i una suau escalinata descendent per accedir a la planta principal de l'habitatge, on s'ubiquen la cuina i sala d'estar. La planta inferior, que acull les habitacions, queda semi soterrada en el terreny i té contacte directe amb el nivell del jardí. Un sistema d'escales travessa i alhora...

Obra Nova - BERarQuitectes - Josepponsarq

Habitatge unifamiliar adaptat (023)

El projecte es fonamenta en la necessitat d'aconseguir un habitatge adaptat per a una persona amb diversitat funcional física. L'espai es desenvolupa en un sol pla que,  alhora, s'adapta al desnivell del terreny. S'han tingut en compte els diferents itineraris, tant de vianants com d'arribada amb cotxe i també l'accessibilitat dins l'habitatge. L'edifici és concebut al llarg d'un eix est-oest paral.lel al carrer de vianants, en una franja de 7x21 mts. El conjunt consta de dos volums diferenciats amb un espai...

Obra Nova - BERarQuitectes - Josepponsarq

Edifici plurifamiliar de 20 habitatges (082)

Edifici format per dos volums alineats i assentats segons la diferent orientació i nivell del carrer al que dona la façana. Tots dos estan units en l'espai intermig  per un nucli de comunicacions de marcada verticalitat, que és on es creuen els diferents accessos i recorreguts que organitzen el conjunt de l'edifici. Les galeries d'accés es separen de la façana per deixar passar la llum fins a la planta baixa....

Obra Nova - BERarQuitectes - Josepponsarq

Aparcament soterrat (114)

Aprofitant el desnivell existent s'ha pogut respondre a la necessitat d'un aparcament amb accés a peu pla des del carrer de Puigterrà, que a més a més consolida la urbanització del final del carrer i el començament d'un camí de vianants. La zona verda es conserva igual gràcies a una coberta enjardinada. També es manté l'aspecte de feixes a la façana amb la intervenció de les parets amb maçoneria de pedra local....

Obra Nova - BERarQuitectes - Josepponsarq

Habitatge unifamiliar aïllat (116)

Habitatge unifamiliar aïllat que s'integra en l'entorn natural. Els murs flueixen en l'espai del jardí i les cobertes amb vessants que s'inclinen buscant la relació amb els arbres i amb el perfil de la muntanya. L'edifici organitza la vida diürna i nocturna en dos volums diferenciats....

Obra Nova - BERarQuitectes - Josepponsarq

Habitatge unifamiliar aïllat (105)

El projecte dona resposta a dues necessitats aparentment contradictòries. D'una banda, l’aparença d’un refugi de muntanya. De l'altra, un edifici d’àmplies proporcions....